Tilgjengelig uten resept

Behandling ved impotens for menn over 18 år

Viagra Reseptfri (50 mg sildenafil) er et reseptfritt legemiddel til menn over 18 år for behandling ved impotens. Produktet selges med veiledning i apotek. Det er anbefalt å ta en helsesjekk hos fastlegen innen 6 måneder. Skal IKKE tas dersom du tar nitratmedisiner, har hjertekramper/brystsmerter (angina), lavt blodtrykk eller har hatt alvorlig synstap/arvelig øyesykdom. Snakk med lege før du tar legemidlet dersom du har høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet eller uregelmessige hjerteslag/hjertebank. Les pakning og pakningsvedlegg nøye før bruk.