Hvordan forholder farmasøyten seg til en kunde som ønsker å kjøpe Viagra Reseptfri?