Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Kjøpe VIAGRA Reseptfri på apoteket

Kjøpe VIAGRA Reseptfri på apoteket – nå tilgjengelig uten resept

Dersom du har problemer med å få og beholde en ereksjon, kan du ha impotens, og du kan ha nytte av en fortrolig samtale med farmasøyt om hvilke behandlingsalternativer som finnes. Farmasøyter har fått opplæring i å hjelpe menn med behandling av impotenssymptomer.

Farmasøyten vil ikke gjennomføre en fysisk undersøkelse eller stille personlige spørsmål om sexlivet ditt, de stiller deg bare noen spørsmål om:

  • Din generelle fysiske helsetilstand

  • Hvilke legemidler du eventuelt tar

Dette gjør de for å få bekreftet at Viagra Reseptfri passer for deg.

 

Sikkerhetsinformasjon

Viagra Reseptfri (50 mg sildenafil). Til menn over 18 år for behandling ved impotens. Produktet selges med veiledning i apotek. Det er anbefalt å ta en helsesjekk hos fastlegen innen 6 måneder. Skal IKKE tas dersom du tar nitratmedisiner, har lavt blodtrykk eller har hatt alvorlig synstap/arvelig øyesykdom. Snakk med lege før du tar legemidlet dersom du har høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet, hjertekramper/brystsmerter eller uregelmessige hjerteslag/hjertebank. Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk.

50 mg, blå VIAGRA koble pakke
 
Se videoen om hva du kan forvente deg på apoteket når du kjøper VIAGRA Reseptfri
Back to top