Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Viagra Reseptfri (sildenafil) som første reseptfri medisin med veiledning

Viagra Reseptfri var det første legemidlet som ble godkjent som reseptfri medisin med veiledning.

Ordningen reseptfri medisin med veiledning innebærer at kunden får obligatorisk veiledning i apoteket, som skal redusere faren for feilbruk og bivirkninger. Sildenafil er et legemiddel som hittil kun har blitt solgt på resept i Norge. Legemiddelverket mener at sildenafil egner seg for egenbehandling og at Viagra Reseptfri kan selges reseptfritt med veiledning i apotek.

Riktig legemiddelbruk uten legebesøk

Veiledningen er et krav for å få kjøpt legemidlet. Farmasøyten bruker en sjekkliste med spørsmål i veiledningen. Hensikten er å avklare om kunden har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at han ikke kan bruke Viagra Reseptfri. Dersom betingelsene for reseptfritt kjøp ikke oppfylles, vil kunden bli anbefalt å kontakte lege.

Egner seg for egenbehandling

Viagra Reseptfri er et legemiddel som er godkjent for menn over 18 år med impotens. Den obligatoriske veiledningen vil redusere faren for feilbruk og bivirkninger. Selv om man får kjøpe Viagra Reseptfri på apoteket anbefaler Legemiddelverket å ta en helsesjekk hos fastlegen innen seks måneder. Impotens kan nemlig være et tidlig tegn på blant annet diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Kjøp av Viagra Reseptfri registreres ikke automatisk i kjernejournal. Menn som kjøper Viagra Reseptfri bør derfor informere legen om bruken.

Man kan fortsatt få potenslegemidler på resept hos legen. En fordel med dette er at bruken automatisk blir registrert i kjernejournal. Prisen på sildenafil på resept vil være lavere enn Viagra Reseptfri.

Ulovlig import av legemidler

At Viagra Reseptfri godkjennes som reseptfri medisin med veiledning kan være med på å redusere ulovlig og farlig nettkjøp. I en av fire kontrollerte postsendinger finner man ulovlig legemidler, og i mange av tilfellene er det snakk om potensmidler. I 2018 ble det destruert omkring 8000 legemidler som ble avdekket i post- og kurerforsendelse og rundt 30% av disse var potensmidler.

Spørsmål og svar om Viagra Reseptfri

Hvorfor er Viagra Reseptfri tilgjengelig med veiledning i apotek?

Myndighetene ønsker å gjøre det enklere å få tak i sikre og effektive potenslegemidler og minske ulovlig import av slike produkter. Viagra Reseptfri er en trygg og effektiv medisin mot impotens for de aller fleste pasienter. Noen pasienter bør likevel ikke ta Viagra Reseptfri av helsemessige årsaker. Kunden må derfor lese pakningsvedlegget nøye før bruk av Viagra Reseptfri. I tillegg vil han få obligatorisk veiledning på apotek, slik at han vil få hjelp til å forstå om Viagra er trygt for han.

Kan man kjøpe Viagra Reseptfri på apotek uten resept fra lege? 

Ja, dersom du er mann over 18 år, har impotens og oppfyller kriteriene som apoteket gjennomgår. Noen pasienter bør ikke ta Viagra Reseptfri av helsemessige årsaker. Veiledningen består i at farmasøyten stiller noen spørsmål om helse og bruk av legemidler. 

Husk: før bruk av Viagra Reseptfri må man ha lest og forstått sikkerhetsinformasjonen i pakningsvedlegg. 

Hvorfor må man ha veiledning når medisinen er reseptfri? 

Hensikten med veiledningen er å avklare om kunden har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at han ikke bør bruke Viagra Reseptfri. 

 Hvordan foregår veiledningen i apotek? Gjøres det undersøkelser på apoteket?

Farmasøyten vil stille noen spørsmål om helse og bruk av legemidler, men det vil ikke bli gjort noen fysisk undersøkelse. 

Får man veiledning på alle apotek?

Ja. Veiledningen er en forutsetning for at dette potenslegemiddelet kan selges reseptfritt.

Kan noen andre hente Viagra Reseptfri ? 

Nei, veiledningen fra apoteket skal gis personlig. 

Kan Viagra Reseptfri kjøpes i nettapotek? 

Ja, men også her er det krav om at man må svare på de samme spørsmålene som i et fysisk apotek. Det er også en forutsetning at kunden er i kontakt med farmasøyt før kjøp.

Hvor mye koster Viagra Reseptfri ?

Apoteket bestemmer prisen på produktet, men den obligatoriske veiledningen i apotek er gratis. 

Hvor ofte kan jeg bruke Viagra Reseptfri ? 

Maksimalt 1 tablett om dagen.

Kan man dele en 50 mg tablett i to? 

Nei, tabletten bør ikke deles. Trenger man lavere dose, må man kontakte lege.

Hvilke bivirkninger kan Viagra Reseptfri gi? 

De mest vanlige bivirkninger er hodepine, fordøyelsesproblemer, nesetetthet, svimmelhet, ansiktsrødme og synsforstyrrelser. Alvorlige bivirkninger kan forekomme hos enkelte pasienter, som brystsmerter, slag, nedsatt syn eller synstap eller kramper.

Kan Viagra Reseptfri brukes av kvinner?

Nei, Viagra Reseptfri skal kun brukes av menn over 18 år som opplever impotens.

Er det trygt å bruke Viagra Reseptfri uten å snakke med legen først?

Ja, obligatorisk veiledning av farmasøyt skal avklare om man har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at man ikke kan bruke Viagra Reseptfri. Siden impotens kan være et tidlig tegn på hjerte- og karsykdom eller diabetes anbefales det en helsesjekk hos fastlegen innen 6 måneder.

Kilde: www.slv.no

Back to top